Om Embrace Company

Embrace Company er en Pædagogisk-psykologisk Konsulentvirksomhed med fokus på udvikling af mennesker og organisationer indenfor det specialiserede socialområde.

Baggrund og erfaring

Min uddannelsesmæssige baggrund er Cand. Pæd. Pæd. Psych. fra DPU Aarhus Universitet i 2010 og Professionsbachelor som pædagog fra Aalborg Socialpædagogiske seminarium i 2005.

I de seneste 12 år har jeg arbejdet som konsulent og VISOspecialist med ansættelse på Regionale højt specialiserede områder, herigennem har jeg en solid erfaring med mennesker med udviklingshæmning og mennesker med psykisk lidelse og kombinationsproblematikker.

I 20 år har jeg arbejdet med en tæt opkobling til socialfaglig praksis på en lang række regionale-, kommunale- og private tilbud. Jeg har kendskab til, hvordan praksis og ‘virkeligheden’ på botilbud fungerer, og mine samarbejdsrelationer rummer borgere, pårørende, fagprofessionelle, ledere, myndigheder såvel som uddannelsesinstitutioner indenfor det specialpædagogiske felt.

Det systemiske perspektiv

I det systemiske perspektiv er meningsskabelse det helt centrale, fordi mening har afgørende betydning for, hvordan vi mennesker forstår og agerer i de situationer, som vi befinder os i.

I kontekst af meningsskabelse ser jeg mellemmenneskelige relationer som omdrejningspunktet; det er i spændet mellem det enkelte menneske, og det sociale fælles, at meninger formes, vedligeholdes eller forandres.

Meninger og muligheder er derved noget, vi skaber både hver for sig - og sammen - i relation til hinanden og til konteksten.

I en undersøgende tilgang fokuserer jeg på at have respekt, ydmyghed og en uendelig nysgerrighed for, hvad det er for meninger og forståelsessammenhænge, der definerer de handletendenser, som borgere og fagprofessionelle reagerer ud fra.

Det narrative perspektiv

Med et narrativt afsæt fokuserer jeg på at indfange, udfordre og sætte spot på de konstruerede sandheder, 'selvfølgeligheder', normer og logikker, der tages for givet i den praksis, som jeg samarbejder ind i.

Jeg tilbyder et ude-fra-blik på de faglige og etiske forholdemåder, der dominerer omkring en problemstilling, og jeg hjælper med at perspektivere og udvide forståelser og handlemuligheder omkring en oplevet faglig udfordring.

Det vil være en fornøjelse at hjælpe dig!

Kontakt mig gerne for en uforpligtende snak om de faglige udfordringer, som du står med.

Kontakt mig