Ydelser

Udviklingsforløb

Jeg tilbyder udviklingsforløb, der har til formål, at:

 • Skabe et fælles fagligt kompetenceløft med udgangspunkt i både teori og praksis
 • Målrette, udvikle og styrke den faglige kvalitet
 • Styrke borgerdeltagelse og samarbejde med netværk fx ved øget inklusion af borgers pårørende
 • Prioritere og målrettet en Recovery-orienteret rehabilitering i praksis
 • Hæve trivsel og samarbejdsglæde hos borgere og fagprofessionelle
 • Præcisere og styrke det fælles faglige fodslag omkring en bestemt borger eller en faglig tematik

Udviklingsforløb henvender sig til

fagprofessionelle, borgere og pårørende indenfor handicap og socialpsykiatri, eksempelvis:

 • Bo- og dagtilbud i den offentlige sektor
 • Private tilbud/institutioner
 • Ledere
 • Borgere
 • Pårørende
 • Kombineret deltagerkreds bestående af borgere, pårørende og fagprofessionelle
 • Offentlige myndigheder for eksempel i forbindelse med nye tilbud/målgrupper

Om udviklingsforløb

Et udviklingsforløb har til formål at give en særlig dybdegående forståelse af et emne eller en problemstilling. Udviklingsforløbet tilvejebringer de deltagende aktører en styrket samhørighed og samarbejdskraft, fordi der gennem processen arbejdes med at cementere faglige følge- og fællesskaber og forankre dem i den eksisterende praksis.

Et udviklingsforløb er induktivt på den måde, at det fokuserede arbejde, giver en afsmitning i den generelle praksis, hvor deltagernes viden og læring fra forløbet kan omsættes og anvendes også i andre lignende problemstillinger og derved udfoldes i et bredere perspektiv.

Et udviklingsforløb strækker sig typisk over 3-12 mdr. med forskellige aktiviteter, der ligger spredt i procesperioden.

Forløbet tilrettelægges altid efter jeres ønsker og behov.

Et eksempel på de aktiviteter, der udgør
processen i et trivselsforløb

 1. Opstartsmøde

  Med afklaring af emne/problemstilling samt mål og rammesætning for processen.

 2. Interview / observation / besøg

  Med fokus på inddragelse af borger, netværk eller på observation af problemstilling.

 3. Undersøgelsesmøde

  Med fokus på at udfolde, undersøge og indsamle yderligere information omkring emnet. Eventuelt via udredningsmaterialer, test eller gruppeperspektiveringer.

 4. Analysemøde

  Med fokus på at kvalificere og skærpe undersøgelsens hypoteser og resultater.

 5. Rådgivningsmøde 1

  Med rådgivning om sammenhæng mellem problemstilling, undersøgelse, analyse og konkrete muligheder for praksis

 6. Rådgivningsmøde 2

  Med praksisfokuseret rådgivning om tilgang, metoder, redskaber og mulige implementeringstiltag, der matcher de behov og udviklingsmuligheder, der ligger ift. problemstilling.

 7. Afslutningsmøde

  Med fokus på opsamling, implementering og præcisering af det videre arbejde og evaluering af proces og samarbejde. Der tænkes i en spredning af viden fra forløbet til em større gruppe af borgere/medarbejdere og erfaringen fra forløbet sammenholdes lignende problemstillinger med henblik og på at overføre og implementere viden fra forløbet i en bredere praksis.

Borgere, pårørende, myndigheder eller andre aktører omkring en problemstilling kan deltage eller på anden vis inddrages i udviklingsforløbet, som det ønskes.

Rammer og pris for udviklingsforløb

1080 kr. / time (ekskl. moms.)

Forberedende og afklarende samtaler afholdes uden beregning.

 • I et udviklingsforløb kan målsætninger og ønsker til indhold ændre sig undervejs, som undersøgelserne sker og nye erkendelser træder frem.
 • Det er afgørende for en god proces, at der altid opretholdes et relevant match ift. det præcise mål og indhold, som I ønsker fokus på.
 • Ved et udviklingsforløb laver vi sammen løbende evalueringer og justerer ift. de eventuelt nødvendige tilpasninger på form og indhold.
 • I prisen er indeholdt en kontinuerlig opdatering og sparring med ledelse og forløbets deltagere via mail eller telefonkorrespondance.
Kontakt mig