Ydelser

Rådgivning

Rådgivning er en sammensætning af undervisning, faglig vejledning og sparring. Udover undervisningsoplæg kan rådgivningen suppleres med refleksionsøvelser og mindre workshopelementer.

Rådgivning henvender
sig til

 • Fagpersoner på det specialiserede socialområde, der ønsker vejledning og opkvalificering af deres viden og praksis
 • Ledere
 • Private tilbud/institutioner
 • Bo- og dagtilbud i den offentlige sektor
 • Borgere der ønsker viden og/eller rådgivning ifm. Bestemt livssituation eller diagnose
 • Botilbud ifm. Overgang til ny borgergruppe/udvidet målgruppe
 • Forældre eller pårørende til et menneske med særlige behov eksempelvis ved nydiagnosticering eller ved behov for håndtering af særlig adfærd uden diagnose
 • Kommunal myndighed og tilsynsførende

Om rådgivning

Rådgivning tilbydes som enkeltstående rådgivningsmøder eller som forløb med flere sammenhængende rådgivningsgange. Rådgivning er typisk formidling af fagspecifik viden og teori samt eksemplificerende casefortællinger.

Rådgivningen har fokus på både teori og praksis og giver letomsættelige anvisninger til konkret håndtering af problemstillinger.

Rådgivning kan for
eksempel handle om

 • Faglige tilgange, metoder, tematikker og redskaber i specialpædagogisk praksis
 • Målgrupper, diagnoser og særlige handlemønstre indenfor handicap- og psykiatriområdet
 • Understøttelse af faglig retning og ledelsesstrategi i komplekse sager
 • Borgerdeltagelse og inddragelse af netværk
 • Rådgivning til pårørende og familier om eksempelvis diagnoser og særlige handlemønstre/mestringsstrategier

Rammer og pris for rådgivning

1080 kr. / time (ekskl. moms.)

Forberedende og afklarende samtaler afholdes uden beregning.

 • Understøttelse af ledelsesstrategi og faglig retning i komplekse sager.
 • Formen tilpasser vi sammen ud fra emnet, den givne problemstilling, og med hensyn til det afkast, som I forventer.
 • Efter aftale kan rådgivningen foregå telefonisk eller virtuelt.
Kontakt mig