Ydelser

Temadage og Supervision

Temadage og Supervision katalog 2024

Ydelser

Temadage

En temadag giver faglig opdatering og fælles specialisering indenfor et specifikt emne, eksempelvis:

 • Mennesker med udviklingshæmning og psykisk lidelse
 • Recovery og rehabilitering
 • Diagnoser og udviklingshæmning
 • Autismespektrumforstyrrelse
 • Angst og depression
 • Personlighedsforstyrrelse
 • Tilknytningsforstyrrelse
 • Sorg, tab og traumer i det socialfaglige arbejde

Temadage henvender sig til

Fagprofessionelle, pårørende og borgere, der er i berøring med komplekse problemstillinger indenfor handicap- og psykiatriområdet, eksempelvis:

 • Bo- og dagtilbud i den offentlige sektor
 • Private tilbud/institutioner
 • Kommunal myndighed og tilsynsførende
 • Uddannelsesinstitutioner

Om temadage og kurser

En temadag styrker den fælles faglige retning og deltagernes oplevelse af faglig samhørighed.

Ofte består en temadag af faglige oplæg/undervisning, praksisnære cases, grupperefleksioner/workshop-elementer og præsentation af konkrete faglige metoder eller redskaber.

En temadag kan planlægges som en enkeltstående dag eller som flere sammenhængende dage i kursusform.

Jeg har betydelig erfaring med at afholde temadage for både små og store grupper og indenfor en lang række forskellige faglige emner. Jeg engagerer mig gerne i at skræddersy det, der passer præcis til jeres ønsker og behov.

Rammer og pris for temadage og kurser

Heldags (7 timer): 11.000 kr (ekskl. moms.)

Halvdags (3 timer): 6.000 kr. (ekskl. moms.)

Undervisning på timebasis: 2.500 kr. (ekskl. moms.)

Forberedende og afklarende samtaler afholdes uden beregning.

Prisen dækker over:
 • Afhold af temadag for op til 25 personer.
 • Forudgående grundig afklaring af jeres ønsker via teams eller telefon
 • Forberedelse af oplægsmateriale
 • Udlevering af materialer til deltagerne
Kontakt mig