Ydelser

Udredning og test

Formålet med udredning og test kan være at afdække særlige ressourcer og vanskeligheder. Der afholdes altid en eller flere samtaler/observation ifm. udredning, og jeg anvender anerkendte standardiserede metoder.

Udredning kan være fokuseret mod vurdering af en borgers funktions- eller udviklingsniveau og eksempelvis mod afdækning af kognitive- og sociale ressourcer og vanskeligheder.

Udredning og test henvender sig til jer, der ønsker afdækning af

 • Funktionsniveau / udviklingsprofil
 • Støttebehov / ressourceprofil
 • Mestringsstrategier
 • Kognitive / eksekutive forudsætninger
 • Sociale forudsætninger / Tilknytningsstilgere
 • Sensorisk profil

Om udredning og test

En udredning sammensættes efter formålet, og kan bestå af et eller flere af nedenstående dele:

 • Optagelse af anamnese
 • Præcisering og beskrivelse af livslinje/livshistorie
 • Interview med borger
 • Interview med pårørende
 • Inddragelse af netværk
 • Interview med fagprofessionelle
 • Afdækning af belastnings- og beskyttelsesfaktorer
 • Observation af funktions- og trivselsniveau
 • Observation af samspil med omgivelser
 • Udarbejdelse af udviklings- og funktionsbeskrivelse
 • Psykologisk tests (BRIEF-F, BRIEF-2, BRIEF-V, SRS-2, ABAS-3, SRS-2)
 • Pædagogisk-psykologisk vurdering (Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse)
 • Sensorisk profil/Sanseprofil (Sensory Profile)

Rammer og pris for udredning
og test

1080 kr. / time (ekskl. moms.)

Forberedende og afklarende samtaler afholdes uden beregning.

 • Der laves individuel aftale om pris ved udredning og testarbejde. Udover det konkrete testarbejde afregnes for dataindsamling/interview og analyse.
 • Borger og/eller pårørende involveres altid aktivt i udredningsarbejdet.
 • Det er en forudsætning for udredningsarbejde, at der foreligger samtykke fra borger samt at kommunal myndighed er informeret og inddraget såfremt udredningen berører normerings- og/eller visitationsspørgsmål.
Kontakt mig