Mennesker der har det godt,
gør det godt.

Embrace Company er en Pædagogisk-psykologisk Konsulentvirksomhed med fokus på udvikling af mennesker og organisationer indenfor det specialiserede socialområde.

Gratis konsultation

Nyt katalog med Temadage og Supervision.

Tilmelding
Camilla Bak Christensen - Stifter af Embrace Company

Camilla Bak Christensen

Stifter af Embrace Company

Hej!

Jeg hedder Camilla Christensen og jeg driver Embrace Company. Min viden og erfaring ligger indenfor det specialiserede socialområde for voksne. Jeg yder rådgivning og udredning indenfor handicap- og socialpsykiatri og jeg er specialiseret ift. borgere med kombinationsproblematikker, hvor udfordringerne fremstår mangeartede og svært komplekse.

 • 20 års erfaring fra det specialiserede socialområde
 • Cand. Pæd. i Pædagogisk Psykologi
 • Socialpædagog
 • VISO specialist
Læs mere

Mine tre grundværdier

Love icon symbol for kindness
Venlighed

Det er vigtigt for mig, at mennesker omkring mig oplever sig imødekommet og forstået; jeg arbejder for, at min positive energi og mit ønske om at være hjælpsom og anerkendende smitter tydeligt af i mine samarbejdsrelationer.

Handshake icon symbol for working together
Ordentlighed

Jeg gør mig umage for at forstå, hvilke ønsker og motiver mine samarbejdsrelationer har.
Jeg har stor respekt for at arbejde ind i en eksisterende praksis, og jeg sætter mig ind i den gældende kontekst, som udgangspunktet for at øge viden, trivslen og muligheder for udvikling og faglig forbedring.

Suitcase icon symbol for professionalism
Faglighed

Jeg holder mine faglige forudsætninger ajour; jeg opdaterer løbende min viden og kompetencer via uddannelse, faglige netværk og interesse for forskning og nye tendenser på det sociale område.

Supervision
 • Udvikler kvalitet, faglighed og trivsel i arbejdsfællesskaber
 • Ved gruppesupervision styrkes den kollektive dynamik blandt medarbejderne
 • Muliggør at aktørerne tager ansvar og reflekterer over, hvordan de selv agerer omkring en problemstilling
Rådgivning
 • Målgrupper og diagnoser
 • Borgerdeltagelse, pårørendesamarbejde og inddragelse af netværk
 • Understøttelse af ledelsesstrategi og faglig retning i komplekse processer
Udredning og test
 • Vurdering af støttebehov og udviklingsmuligheder
 • Præcisering af faglige tilgange og metoder, der matcher borgers profil og behov
 • Vurdering af optimale sociale- og fysiske rammer og evt. anbefaling ift. visitationsspørgsmål
Udviklingsforløb
 • Tilbyder fagprofessionelle et fagligt kompetenceløft med udgangspunkt i både teori og praksis
 • Præciserer, udvikler og styrker den faglige kvalitet
 • Styrker borgerinddragelse og pårørendesamarbejde ved øget inklusion af borgers pårørende og/eller netværk
Temadage og kurser
 • Bidrager til faglig opkvalificering og kompetenceløft indenfor et specifikt fagligt område
 • Medvirker til at styrke den fælles faglige retning og giver fagprofessionelle oplevelse af samhørighed omkring viden og praksis

Referencer

Hvordan kan jeg
hjælpe dig?

Søger du hjælp indenfor det specialpædagogiske felt? Kontakt mig gerne for en uforpligtende snak om de faglige udfordringer, som du står med.

Kontakt mig